Informacje o uzależnieniach

Pomagamy wszystkim!

Praktykujemy terapie indywidualne i grupowe.

Ze względu na miejsce przeprowadzamy terapie ambulatoryjne i stacjonarne oraz konsultujemy zdalnie.

Pomagamy w przypadku nawrotu choroby.

Przeprowadzamy terapie współuzależnień, dla dzieci, małżonków, rodziny i bliskich.

0 TERAPEUTÓW
0 WOLNE MIEJSCA
0 ODBYTE TERAPIE
0 WYKONANE DETOKSY