Łukasz Marciniak

Dyrektor Ośrodka, Instruktor Terapii Uzależnień