Rola terapii grupowej w leczeniu uzależnienia od leków – wsparcie i motywacja