Terapia uzależnień

Oferta

RODZAJE UZALEŻNIEŃ, KTÓRE LECZYMY W KRAKOWIE:

Terapia uzależnień z AlkoVip

Terapia uzależnień to forma leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego, które charakteryzują się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.

W zależności do rodzaju uzależnienia jego leczenie może przyjmować różną formę. W większości przypadków terapia uzależnień jest procesem długim i skomplikowanym, a powrót do zdrowia wymaga pracy i zaangażowania ze strony pacjenta.

Ambulatoryjnie czy stacjonarnie – formy leczenia uzależnień

Terapia uzależnień może się odbywać w dwojaki sposób – w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Ambulatoryjne leczenie uzależnień to terapia realizowana w miejscu zamieszania osoby uzależnionej. Przyjmuje postać spotkań indywidualnych lub grupowych organizowanych z określoną częstotliwością. Do jej zalet z pewnością należy zaliczyć fakt, iż nie wymaga odcinania się od rodziny oraz dotychczasowego trybu życia. Pozwala utrzymać pracę i zachować aktywność zawodową. Z drugiej strony w przypadku wielu pacjentów okazuje się nieskuteczna, przede wszystkim dlatego, że osoba chora nie zostaje w żaden sposób odseparowana od środowiska oraz osób nakłaniających ją do sięgnięcia po alkohol lub inną substancję psychoaktywną – po zakończonym spotkaniu osoba uzależniona wraca do domu, do swojego otoczenia i cały czas jest narażona na bodźce, które mogą się przyczynić do przerwania abstynencji.

Drugą formą leczenia uzależnień jest terapia stacjonarna. Terapia stacjonarna to forma leczenia realizowana w ramach pobytu w ośrodku zamkniętym. Tutaj, z dala od znanego środowiska oraz czynników wyzwalających nałóg osoba uzależniona znacznie łatwiej znosi brak alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, w czym dodatkowo pomagają terapeuci oraz lekarze podający odpowiednie środki farmakologiczne. Dzięki temu stacjonarna terapia uzależnień przynosi znacznie lepsze rezultaty i okazuje się efektywna w przypadkach, w których forma ambulatoryjna zawiodła.

W obydwu przypadkach sama terapia uzależnień przyjmuje postać spotkań indywidualnych i/lub grupowych. Coraz większą popularnością cieszy się również terapia zdalna, z zalet której mogą korzystać pacjenci na kolejnych etapach leczenia. Terapii zdalnej nie poleca się przed zakończeniem detoksu, ponieważ nie przynosi tak dobrych rezultatów jak spotkania bezpośrednie z terapeutą i grupą wsparcia.

Leczenie uzależnień – Terapia uzależnień Kraków

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień AlkoVIP to nowoczesna, w pełni wyposażona placówka odwykowa, w której oferujemy kompleksową pomoc osobom borykającym się z uzależnieniami. Zapewniamy odwyk narkotykowy, leczenie uzależnienia od hazardu, terapie alkoholową czy leczenie uzależnienia od leków.

W zależności do potrzeb oraz oczekiwań Pacjenta, a także wskazań terapeutycznych praktykujemy terapie indywidualne i grupowe. Jednocześnie dajemy Państwu możliwość równoległego korzystania z zalet spotkań grupowych i terapii indywidualnej. Terapie prowadzimy w formie ambulatoryjnej i stacjonarnej, jednocześnie umożliwiając Pacjentom ambulatoryjnym bezpieczne odbywanie spotkań terapeutycznych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nasz Zespół Terapeutów pomaga w przypadku nawrotów choroby, każdorazowo zapewniając profesjonalne wsparcie i leczenie. Prowadzimy również terapie dla osób współuzależnionych – dzieci, współmałżonków, rodzin i bliskich.

Pacjentów zainteresowanych rozpoczęciem leczenia w naszym ośrodku działającym na terenie miasta Kraków zachęcamy do kontaktu. Działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oddając do Państwa dyspozycji dyskretny transport. Usługi transportowe realizujemy na terenie województwa małopolskiego zapewniając transport do ośrodka i do domu.