Terapia uzależnień

Terapia dla współuzależnionych

Współuzależnienie to stan, w którym dochodzi do „przejęcia” doświadczenia osoby uzależnionej. Bliscy osób uzależnionych podporządkowują swoje życie osobie chorej i jej uzależnieniu, w efekcie czego wspólnie z nią przeżywają karuzelę emocji i pozwalają na obarczanie się odpowiedzialnością za problemy i negatywne konsekwencje wynikające z jej nałogu.

Zjawisko współuzależnienia wiąże się z ogromnym cierpieniem i stresem osób współuzależnionych, które bardzo często nie są do końca świadome swojej sytuacji oraz podłoża emocjonalnego ciężaru, który odczuwają na co dzień.

Współuzależnienie bardzo dobrze pokazuje, że nałóg dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale również całego jej otoczenia. Na współuzależnienie w sposób szczególny narażeni są partnerzy, rodzice, dzieci osoby chorej. To oni, kierując się chęcią pomocy i poprawy sytuacji podporządkowują swoje życie choremu. Niestety to podporządkowanie w większości przypadków nie prowadzi do poprawy sytuacji, w której znalazł się uzależniony i nie polepsza sytuacji jego rodziny.

Na czym polega współuzależnienie?

Współuzależnienie należy interpretować w kategoriach nieświadomego przejmowania odpowiedzialności za osobę uzależnioną. Osoba współuzależniona żyje w poczuciu odpowiedzialności za nałóg i konieczności jego kontroli. W przekonaniu osoby współuzależnionej jej działania mają na celu pomoc w walce z nałogiem. W praktyce bardzo często ułatwiają trwanie w chorobie.

Współuzależnienie w dużej mierze przyjmuje postać emocjonalną. Współuzależniony przyjmuje za naturalne podporządkowanie się drugiej osobie i przystosowanie się do niezdrowej sytuacji. W rezultacie współuzależnienie generuje stan permanentnego stresu wynikającego z poczucia odpowiedzialności i konieczności kontroli nałogu, z drugiej utrwala mechanizmy postępowania osoby uzależnionej, niejako dając jej przyzwolenie na trwanie w nałogu.

Terapia dla współuzależnionych – Kraków

Sposobem na zerwanie ze współuzależnieniem jest terapia. Terapia dla współuzależnionych ma na celu:

  • pomoc w pogodzeniu się ze świadomością, że nie mamy wpływu na nałóg bliskiej osoby,
  • zwolnienie nas z odpowiedzialności za nałóg bliskiej osoby oraz jego negatywne konsekwencje, jakich doświadcza sam uzależniony i jego rodzina, w tym także my,
  • naukę akceptacji samego siebie i prawa do samorozwoju oraz życia własnym życiem, które nie jest podporządkowane drugiej osobie i jej uzależnieniu.

Terapia dla współuzależnionych to także nauka stawiania granic osobie z nałogiem i otwartego mówienia o dotykającym ją problemie.

Powyższe cele realizujemy przede wszystkim za pośrednictwem psychoterapii. Terapię realizujemy w formule terapii indywidualnej i grupowej. Terapia grupowa jest szczególnie wartościowa dla osób współuzależnionych, ponieważ uświadamia im, że nie tylko w ich życiu występuje ten problem. Świadomość, że inni również borykają się z uzależnieniem osób bliskich, za które nie ponoszą odpowiedzialności ułatwia akceptację samego siebie i prawa do własnego życia.

Na terapię dla współuzależnionych zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień AlkoVIP. Działamy na terenie miasta Kraków zapewniając fachową i kompleksową pomoc rodzinom i bliskim osób uzależnionych. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących terapii zachęcamy do kontaktu. Nasi Specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania, a w razie potrzeby w dogodnym dla Ciebie terminie umówią się na konsultacje indywidualną.