Wsparcie

Terapia indywidualna

jak pomóc alkoholikowi

Terapia indywidualna uzależnień to spotkanie dwojga ludzi – osoby uzależnionej i terapeuty. Terapeuta jest zobowiązany do dyskrecji, zaufania i zaangażowania.

Jego zadaniem jest przede wszystkim wysłuchać i zrozumieć osobę, która podejmuje terapię. Dzięki temu pacjent uzyskuje większą wiedzę o sobie, swoich emocjach, myślach, a także odruchach (zachowaniu niekontrolowanym i nieuświadomionym). Terapeuta pomaga zrozumieć emocje, zachowania i myśli, które kształtują dyskomfort pacjenta i prowadzą do uzależnienia. W ten sposób osoba uczestnicząca w terapii indywidualnej uczy się opanowywać negatywne emocje, poprawiać zdolność podejmowania decyzji i rozwijać zdrową samoocenę.

Na czym polega terapia indywidualna?

Terapia indywidualna osoby uzależnionej i nadużywającej to wieloetapowy proces leczenia, którego fundamentem jest szczera i otwarta relacja z terapeutą. Zbudowanie solidnej relacji na płaszczyźnie pacjent-terapeuta zamyka choremu drogę ucieczki przed obnażeniem niewygodnych wydarzeń mających bezpośredni wpływ na początek nałogu. Uzależnienie bardzo często jest objawem skrywanych, a nawet wypartych z pamięci traum. Zadaniem terapii jest stworzenie warunków, w których osoba uzależniona będzie w stanie nauczyć się budowania zdrowych relacji z otoczeniem, w tym także rozmawiania o swoich problemach i sukcesach.

Dla kogo?

Jesteśmy doświadczoną placówką specjalizującą się w leczeniu uzależnień. Ofertę terapii indywidualnej kierujemy do:

  • osób uzależnionych,
  • osób współuzależnionych (najczęściej rodziny i najbliższych osoby uzależnionej),
  • dorosłych dzieci alkoholików (tzw. DDA).

Z terapii może skorzystać każdy, kto nie jest gotowy na spotkania grupowe lub szuka wsparcia w zachowaniu abstynencji i trzeźwości.

Osoby zainteresowane udziałem w terapii indywidualnej zachęcamy do kontaktu. Nasi Specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w rozpoczęciu programu terapeutycznego w naszym ośrodku. Zapewniamy profesjonalne wsparcie dla osób uzależnionych oraz osób cierpiących z powodu współuzależnienia. Zakres i intensywność terapii dostosowujemy do Twoich oczekiwań i potrzeb. To przekłada się na wysoką skuteczność terapii indywidualnej.