Wsparcie

Grupa wsparcia dla rodzin

Program pracy terapeutycznej

Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych

Rodziny osób uzależnionych wymagają wsparcia na co najmniej dwóch płaszczyznach:

  • radzenia sobie ze swoimi własnymi stanami emocjonalnymi i reakcjami behawioralnymi,
  • merytorycznego i praktycznego przygotowania do wspierania osoby uzależnionej w walce z nałogiem.

Wiele ośrodków terapii koncentruje się na wsparciu emocjonalnym dla rodzin osób uzależnionych i pracy terapeutycznej mającej na celu leczenie współuzależnienia. W Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień Alko VIP w Krakowie doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest rola rodziny w terapii uzależnień (nie tylko alkoholowych). Dlatego rodziny i najbliższych naszych pacjentów zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.

Program pracy terapeutycznej dla rodzin i wszystkich bliskich

Jedną z kwestii, którą poruszamy na zajęciach grupy wsparcia jest zrozumienie mechanizmów działania terapii alkoholowej w wariancie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Rodzinom i bliskim często trudno jest zrozumieć, że terapia stacjonarna stanowi dla nich szansę na powrót do normalnego życia w małżeństwie/związku i rodzinie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której osoba uzależniona doświadcza trudności w zachowaniu trzeźwości na początkowych etapach leczenia.

Tematyka zajęć psychoedukacyjnych

1. „Kto to jest alkoholik – uzależnienie jako choroba”.
2. „Mechanizmy uzależnień”.
3. „Fazy uzależnienia”.
4. „ Głód – co to takiego?”.
5. „Nawroty – co możemy zrobić gdy nasz bliski ma nawrót?”
6. „Współuzależnienie, co to takiego?”.
7. „Wyzwalacze – co to takiego?”.
8. „Nadopiekuńczość i nad kontrola”.
9. „Uzależnienie jednostki chorobą całej rodziny”.
10. „Zamienniki – co to takiego?”.
11. „Asertywność – nauka stawiania granic”.
12. „Formy leczenia osób uzależnionych”.
13. „Wsparcie- gdzie go szukać?”.
14. „Zalecenia dla osób uzależnionych i ich rodzin”.
15. „DDA – co to takiego?”.
16. „Życie po terapii- pułapki”

Plan sesji grupowej

1. Przedstawienie się- rundka z czym zaczynam zajęcia.
2. Omówienie problemów indywidualnych członków grupy.
Przerwa 10min
3. Zajęcia psychoedukacyjne – miniwykład.
4. Pożegnanie – rundka z czym kończę zajęcia.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy grupy wsparcia?

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w grupie wsparcia jest pomoc, jaką uzyskuje rodzina osoby uzależnionej. Grupa wsparcia pozwala pogodzić się z obecnym stanem osoby uzależnionej i przekonaniem, że leczenie w ośrodku to najlepsze rozwiązanie. To szczególnie ważne, zwłaszcza że funkcjonujemy w ramach ocen społecznych i nierzadko osoby uzależnione leczące się w ośrodkach i ich rodziny są oceniane przez otoczenie jako słabe i niezaradne, gdyż nie poradziły sobie z problemem we własnym zakresie. Pogodzenie się z faktem, iż problem choroby alkoholowej wykracza poza kompetencje normalnej rodziny, a zwrócenie się po pomoc nie jest oznaką słabości to pierwszy z kroków na drodze do powrotu do normalnego życia. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której otoczenie odbiera nam tę szansę przez krzywdzące oceny.

Dodatkową zaletą uczestnictwa w grupie wsparcia jest możliwość uzyskania wielu ważnych informacji dotyczących:

  • – emocji i doświadczeń osoby uzależnionej,
  • – problemów, z jakimi styka się osoba uzależniona,
  • – mechanizmów reagowania na różne sytuacje.

Ta wiedza przy jednoczesnym wsparciu osób, które również borykają się z problemem choroby alkoholowej w najbliższym otoczeniu to narzędzia, dzięki którym nasza walka z uzależnieniem staje się bardziej wyrównana, a my nie czujemy się dłużej osamotnieni.

Jaką rolę odgrywa grupa wsparcia w funkcjonowaniu dzieci osób uzależnionych?

Bardzo ważnym aspektem grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych jest podejście terapeutyczne względem dzieci i młodzieży. Z perspektywy dziecka problem alkoholowy jest niezrozumiały. Dziecko jest biernym, a nierzadko czynnym uczestnikiem agresji i niewłaściwych zachowań rodzica, których przyczyn nie jest w stanie zrozumieć. Zadaniem grupy wsparcia jest załagodzenie urazu psychicznego u dziecka i pomoc mu w zrozumieniu sytuacji, w której obecnie znajduje się rodzic. To bardzo ważne, ponieważ dzieci często czują się odpowiedzialne za zachowanie rodziców i bezzasadnie przyjmują na siebie winę za ich uzależnienie i jego konsekwencje.

  • Termin: Piątki godz. 19:00 – 21:00.
  • Czas trwania: 4 miesiące
  • Częstotliwość spotkań: 1 spotkanie tygodniowo

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 510-720-833

AlkoVip to prywatny ośrodek leczenia uzależnień, który zajmuje się między innymi terapią uzależnień w Krakowie.