Wsparcie

Terapia nawrotów

Uzależnienie to choroba przewlekła. Jako taka może nawracać, co objawia się powrotem do starych wzorców zachowania i uruchomieniem starych mechanizmów.

Terapia nawrotów to program zaradczy, którego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie nawrotom choroby. Na czym polega terapia nawrotów? Ile trwa? Do kogo jest skierowania?

Na czym polega terapia nawrotów?

W sytuacji, kiedy osoba uzależniona przerwała abstynencję – niezależnie od tego, czy chodzi tu o alkohol, środki psychoaktywne, czy uzależnienia behawioralne – konieczne jest ponowne podjęcie leczenia odwykowego. Leczenie to obejmuje:

  • detoks (oczyszczenie organizmu z substancji toksycznych),
  • ponowny udział w psychoterapii.

W ramach terapii nawrotów przeprowadza się analizę ponownego pojawienia się objawów choroby oraz przyczyn, które ją wywołały. Ma to na celu wprowadzenie kolejnych metod i technik radzenia sobie z trudnościami bez przerywania abstynencji.

Terapia nawrotów jest również traktowana jako zajęcia wzmacniające dla osób, które z sukcesem zakończyły leczenie odwykowe. Celem tak rozumianej terapii nawrotów jest przeciwdziałanie przerwaniu abstynencji. Dzięki uczestnictwu w terapii pogłębionej chory nie tylko pozostaje w kontakcie z terapeutami, z pomocy których może w każdej chwili skorzystać, ale równocześnie uzyskuje narzędzia, dzięki którym może radzić sobie z trudnymi sytuacjami w życiu w sposób efektywny i skuteczny, bez wracania do starych nawyków i destruktywnych wzorców zachowania.

Dla kogo?

Terapia nawrotów jest skierowana przede wszystkim do osób, które poszukują wsparcia w zachowaniu abstynencji, jak również osób, które – z różnych przyczyn – przerwały abstynencję i chcą wrócić do życia w trzeźwości. Dotyczy to nie tylko osób uzależnionych od alkoholu. Terapia nawrotów znajduje zastosowanie w leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, jak również pacjentów cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych.

Pacjentów zainteresowanych udziałem w terapii nawrotów zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w rozpoczęciu leczenia w naszym ośrodku.