Wsparcie

Spotkania grupy terapeutycznej

Nasz Ośrodek pragnie poinformować Państwa, że od dnia 31.05 br. odbywać się będą spotkania Grupy terapeutycznej, której celem jest umożliwienie kontynuowania leczenia w formie terapii grupowej.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób uzależnionych, którzy ukończyli terapię na poziomie podstawowym, nie tylko w naszym Ośrodku i mają potrzebę kontynuowania spotkań grupowych.

Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniach grupy terapeutycznej?

Celem takich spotkań jest rozszerzanie wiedzy na temat uzależnienia, reakcja na indywidualne zachowania i problemy, dzielenie się subiektywnymi przeżyciami, samopomoc w społeczności terapeutycznej, zdobywanie dodatkowych umiejętności polegających na rozpoznawaniu u siebie objawów nawrotu, głodu i konstruktywne radzenie sobie z nimi, wsparcie w dalszej drodze leczenia, rozwijanie i utrwalanie osobistych zachowań abstynenckich.

Oczywistym jest, że ukończenie terapii podstawowej to zaledwie wstęp do dalszego leczenia uzależnień i rozwoju oraz wprowadzania niezbędnych zmian w funkcjonowaniu i zachowaniach osoby uzależnionej. Jest to fundament do rozpoczęcia budowania nowej drogi ku szczęśliwej trzeźwości. By jednak uzyskać trwały model własnego życia w trzeźwości, potrzebna jest dalsza praca nad swoimi zachowaniami i dbanie o, niezakłócony nawrotami, rozwój osobisty, przy wsparciu profesjonalistów. W związku z tym wychodząc naprzeciw takim wyzwaniom proponujemy udział w utworzonej przez nas grupie terapeutycznej.

Dla kogo?

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że każdy kto zechce w niej uczestniczyć może to uczynić w dowolnym momencie, pod warunkiem zachowania abstynencji.

Nie tworzymy sztucznych barier ograniczających kontynuację pracy w grupie osobom, które z przyczyn obiektywnych będą nieobecne nawet na kilku spotkaniach. Jedynym ograniczeniem jest bezwzględna abstynencja co zostanie potwierdzone, badaniem urządzeniem sprawdzającym zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przed wstępem na grupę, na co osoba badana musi wyrazić zgodę. Sprzeciw wobec takiego badania oznacza zakaz wstępu na zajęcia grupy. Zakaz jednak dotyczy dnia badania i nie wyklucza z następnych zajęć pod tym samym warunkiem.

Ponadto dla osób chętnych do udziału w zajęciach Grupy, które nie ukończyły terapii podstawowej w naszym Ośrodku, proponujemy krótką konsultację wstępną mającą na celu potwierdzenie gotowości osoby uzależnionej do udziału w Grupie.

Konsultacja taka jest darmowa.

Zajęcia pod okiem doświadczonej kadry terapeutów będą się odbywały co drugi piątek w godzinach 18 – 19:30 w sali terapeutycznej Ośrodka.

Koszt udziału w jednym spotkaniu grupy wynosi 130 zł/osoba. Zapraszamy na najbliższe spotkanie Grupy w dniu 31.05.2024 r. o godz. 18:00.

Rola terapii grupowej w leczeniu uzależnienia od leków - wsparcie i motywacja