Terapia uzależnień

Leczenie narkomanii

Terapia narkotykowa w Krakowie

Terapia narkotykowa może przyjmować różne formy. Rodzaj leczenia narkomanii powinien być każdorazowo dobrany do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej. To, jak przebiega i ile czasu trwa odwyk narkotykowy zależy od wielu czynników:

  • rodzaju przyjmowanych substancji psychoaktywnych,
  • stopnia zaawansowania uzależnienia,
  • czasu trwania uzależnienia,
  • poziomu destrukcji wynikającej z uzależnienia,
  • osobistej sytuacji osoby uzależnionej i jej motywacji,
  • wieku osoby uzależnionej.

Podobnie jak każde inne uzależnienie narkomania rozwija się z czasem. Osoby z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej najpierw dostrzegają sygnały ostrzegawcze, a następnie objawy uzależnienia od środków psychoaktywnych. Im wcześniej problem zostanie nazwany i zaakceptowany przez osobę uzależnioną, tym większe są szanse na to, że terapia narkotykowa przyniesie zamierzone rezultaty. Dlatego obserwując niepokojące sygnały warto od raz skontaktować się z rekomendowanym ośrodkiem leczenia uzależnień i poprosić o fachową pomoc – tak w ramach diagnostyki uzależnienia, detoksu narkotykowego, jak i leczenia uzależnienia.

Leczenie, diagnozowanie i przeciwdziałanie narkomanii w Krakowie

Określenie narkomania odnosi się do powszechnie znanego uzależnienia od substancji psychoaktywnych, które mają bezpośredni wpływ na czynności mózgu. Narkomania charakteryzuje się występowaniem głodu narkotycznego (głodu narkotykowego), który objawia się nieprzyjemnymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi spowodowanymi odstawieniem substancji psychoaktywnej. Starając się unikać nieprzyjemnych dolegliwości osoba uzależniona pozostaje w ciągu, co ma dramatyczny wpływ na jej zdrowie fizyczne i psychiczne i utrudnia skuteczną walkę z nałogiem.

Fazy uzależnienia

Uzależnienie od narkotyków (substancji psychoaktywnych) można podzielić na kilka faz. Poniższy podział jest oczywiście podziałem książkowym i nie zawsze znajduje bezpośrednie odniesienie do sytuacji faktycznej osoby uzależnionej. W praktyce granice pomiędzy kolejnymi fazami uzależnienia często ulegają rozmyciu, a osoba uzależniona w sposób płynny przechodzi z fazy do kolejnej. Tak czy inaczej, na potrzeby pracy ze zjawiskiem narkomanii wyróżnia się fazy:

  • inicjacji – etap dotyczący osób, które minimum raz sięgnęły po narkotyk,
  • eksperymentalna – faza, w ramach której osoba próbuje różnych rodzajów substancji psychoaktywnych
  • zażywania – na tym etapie osoba sięga po środki psychoaktywne regularnie, co może prowadzić do szkód w kwestiach zdrowotnej, zawodowej, materialnej i społecznej, na tym etapie rośnie także poziom tolerancji substancji, co wiąże się z większym zapotrzebowaniem na nią,
  • uzależnienia – etap, na którym osoba uzależniona nie jest już w stanie samodzielnie odmówić kolejnej dawki, typową dolegliwością na tym etapie są: głód narkotykowy, stany lękowe, stany depresyjne, nerwowość.

Co ważne, dla części osób faza eksperymentalna jednocześnie stanowi ostatni etap „przygody” z substancjami psychoaktywnymi. Dotyczy to osób, które w tym czasie zaspokoiły swoją ciekawość dotyczącą środków oburzających, jednocześnie nie czerpiąc satysfakcji z bycia w stanie odurzenia. Nadinterpretacją jest jednak założenie, iż każda zdrowa osoba eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi poprzestanie na zaspokojeniu ciekawości, tym samym nigdy nie przechodząc do fazy uzależnienia.

Leczenie narkomanii – Kraków i okolica

Interesuje Państwa leczenie narkomanii – Kraków to lokalizacja, w ramach której zapewniamy profesjonalne wsparcie osób uzależnionych, ich rodzin i najbliższych. Zapewniamy:

Zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji wraz z zespołem terapeutów. Oferujemy możliwość leczenia narkomanii dla osób z Krakowa, okolic, ale i bardziej odległych miejscowości.

AlkoVip – zajmujemy się leczeniem narkomanii i wykonujemy detoks narkotykowy w Krakowie.