Uzależnienie od alkoholu i od leków

Jednoczesne uzależnienie od alkoholu i leków określa się mianem uzależnienia mieszanego. Wcześniej w literaturze specjalistycznej uzależnienie to funkcjonowało jako uzależnienie krzyżowe. Uzależnienie mieszane to sytuacja, w której osoba uzależniona jest uzależniona nie od jednej, ale od dwóch czy nawet kilku różnych substancji psychoaktywnych.

Uzależnienie mieszane jest diagnozowane u pacjentów, którzy naprzemiennie zażywają używki o różnym działaniu. Najczęściej w takich przypadkach pierwszym nałogiem jest uzależnienie od alkoholu, za którym idzie uzależnienie od narkotyków czy leków z grupy benzodiazepin czy opiatów.

Jak uzależnienie od alkoholu przechodzi w uzależnienie mieszane?

Uzależnienie mieszane w parze alkohol i leki najczęściej rozwija się wtedy, kiedy osoba będąca we wczesnym stadium choroby alkoholowej rozpoczyna wędrówkę od lekarza do lekarza. Doskwierają jej bardzo charakterystyczne objawy – nerwy, bóle głowy, problemy z wrażliwym żołądkiem, problemy ze snem. W takich przypadkach badania fizykalne z reguły nic nie wykazują. Mając do czynienia z niejasnymi, nietypowymi dolegliwościami bądź dolegliwościami o niejasnym podłożu lekarze od czasu do czasu wypisują recepty na środki uspokajające. Bardzo często ma to miejsce na wyraźną prośbę pacjenta, który zgłaszając się z dolegliwościami oczekuje ulgi. O ile, podczas pierwszej czy drugiej wizyty w gabinecie lekarskim osoba uzależniona nie szuka substancji psychoaktywnych, szybko orientuje się, że te przynoszą jej ulgę i zaczyna się ich domagać, nierzadko odwiedzając nowych lekarzy, którzy zupełnie nieświadomie wypisują pacjentowi receptę.

Alkohol a uzależnienie od leków

Uzależnienie alkoholika od substancji psychoaktywnych jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia osoby uzależnionej. Efektem jednoczesnego przyjmowania kilku środków może być ich działanie addycyjne (efekt działania się sumuje) bądź synergiczne (efekt jest silniejszy od sumy działania tych leków), objawiające się narastającą depresją ośrodkowego układu nerwowego.

W niektórych przypadkach substancje psychoaktywne są przyjmowane w celu zachowania abstynencji. Aktywnie pijący alkoholik stosuje środki farmakologiczne jako formę kontroli picia. Tak czy inaczej, to uzależnienie od alkoholu pozostaje głównym uzależnieniem i wymaga leczenia w pierwszej kolejności. Należy o tym pamiętać, ponieważ większość alkoholików borykających się z problemem uzależnienia mieszanego uważa się za osoby zdrowe – dzięki działaniu farmaceutyków kontrolują oni ilość oraz częstotliwość spożywania alkoholu, w efekcie czego nałóg nie wpływa tak drastycznie na ich życie rodzinne i zawodowe. W praktyce nałóg czyni ogromne spustoszenie w ich organizmie prowadząc do jego degradacji i spustoszenia. Dlatego warto skorzystać z terapii uzależnień.

Leczenie uzależnienia mieszanego

Osoby uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych nadal z pewną ostrożnością są przyjmowane do programów leczenia alkoholizmu. Wynika to z niepewności, jak postępować z osobą, która zażywa więcej niż jeden środek psychoaktywny. Tymczasem rozwój uzależnień każe sądzić, że w przyszłości będziemy się coraz częściej spotykali z uzależnieniami mieszanymi. Coraz więcej młodych ludzi zażywając substancje psychoaktywne, w tym leki, jednocześnie pije alkohol.

0 TERAPEUTÓW
0 WOLNE MIEJSCA
0 TERAPIE
0 DETOKSY