Uzależnienie od leków a zdrowie psychiczne: Związek i współistnienie